Добредојдовте                                                                         

Ви благодариме што ја посетивте нашата web - презентација.

 


За нас:

ВАРУС ДООЕЛ од Скопје е едно од првите приватни друштва за промет на големо со лекови, помошни лековити средства, медицински помагала, лабараториски потрошен материјал, хемикалии реагенси

и опрема, основано во 1990 година.

ВАРУС со својот тим од стручни соработници, овозможи долгогодишно присуство на водечкиот светски гигант MERCK - Германија на нашиот пазар и обезбеди врвен квалитет и услуги за

нашите корисници.

Контакт информации:

Адреса:   ул  "Скупи" бр. 15
Телефони: +389 02 3115-122, 3161-806
Телефакс: +389 02 3137-013

Информации: varus@varus.com.mk


 

 

 Новости

14.11.2012
14 Ноември - Светски ден на Дијабетес
Тест за проценка на ризикот од развивање на Тип 2 Дијабетес

09.10.2012
Семинар Merck Millipore - Скопје / Holiday Inn

01.03.2012
Работилница со Водоводи, Охрид

29.02.2012
Работилница со пакувачи на води, Скопје

 

Акредитирани предавања

 

Брошури

 

КВИЗ ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЈЕ

 

АРХИВА